Duurzame ontwikkeling

Allianz, ook voluit voor Duurzame Ontwikkeling

Allianz duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt van de groep Allianz. Ook in België ligt het beheer van sociale risico’s Allianz na aan het hart, en dit zowel ten opzichte van de makelaars als ten opzichte van zijn medewerkers.

Groene producten voor onze klanten

Als verzekeraar bewust van zijn rol binnen de maatschappij, ontwikkelt Allianz verzekeringen of past bestaande producten en diensten aan om beter aan de verwachtingen van de makelaars en klanten te beantwoorden. In deze context werden er nieuwe producten gericht op duurzame ontwikkeling in het leven geroepen. Tegelijkertijd werden algemene voorwaarden van bepaalde andere producten herzien en bevatten ze voortaan clausules met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

Enkele voorbeelden:

  • in Leven Particulieren, het gestructureerde fonds "Safe & Green" gelanceerd in juni 2008
  • in niet-Leven Particulieren, de Green bonus ingevoerd in de autoverzekering Car Plan (voordeliger tarief voor voertuigen die minder CO2 uitstoten), de basisdekking van de zonnepanelen in de waarborg glasbreuk (bijvoorbeeld: panelen door hagel gebroken) in de verzekeringen Homeplan / Biz Plan / Biz Solution, etc.

Duurzame ontwikkeling bevorderen binnen de maatschappij

Een werkgroep heeft als opdracht duurzame ontwikkeling te bevorderen en ervoor te zorgen het engagement in België na te leven: per bediende van de groep, de broeikasuitstoot met 25% verminderen tegen 2012 (op basis van de gegevens van het jaar 2006). De leden van de werkgroep werden geholpen door vrijwillige medewerkers, de "Green Coaches", die rechtstreekse collega’s sensibiliseren tot houdingen die een impact hebben op de vermindering van onze CO2-uitstoten.

Een overzicht van de initiatieven genomen door Allianz Benelux:

  • De oorzaken identificeren
  • Aanpassing van de verwarming
  • Het elektriciteitsverbruik verminderen
  • De beroepsverplaatsingen optimaliseren
  • Het gebruik van het openbaar vervoer of alternatieve vervoermiddelen aanmoedigen
  • Het papier- en waterverbruik, het afvalvolume verminderen...